Klubunkról


- A Neptun Búvár Klub 1968 óta működik és az alábbi tevékenységet végzi:

1. búvársport-tevékenység meglévő és új jelentkezők számára
2. új tagok kiképzési és törzsállomány továbbképzési tevékenysége,
3. katasztrófavédelmi mentőtevékenység
4. környezetvédelmi, vízkár megelőzési és elhárítási munkák,
5. fogyatékkal élők bevonása vízisport tevékenységünkbe,
6. ismeretterjesztés és hagyományőrzés saját és idegen rendezvényeken

Klubunk alap sport tevékenysége mellett kb. 20 éve mentőcsoportot működtet, de már az 1970-es nagy tiszai árvíz óta végez önkéntes mentési tevékenységet. Az elmúlt években klubunk létszáma 30-40 fő között mozog, melyből a mentőcsoport létszáma 20 fő volt. A klub, ill.csoport tagjai mindannyian önkéntesek (térítésmentesen saját szabad idejük alatt és részben saját eszközeikkel végzik feladatukat). Minden mentőcsoporttag rendelkezik nemzetközi búvárminősítéssel haladóbúvár, merülésvezető vagy oktatói szinten. A szakemberek között van kötéltechnikai szakember 4 fő, kutyavezető 4 fő, robbantómester 2 fő, rádiós 2 fő, illetve mérnök 3 fő, akik ingyenesen bocsátják munkaerejüket és szaktudásukat a közösség szolgálatára.

Az esélyegyenlőség munkánk alapelve. Munkánkat az ország leghátrányosabb helyzetű területén végezzük és az emberi élet, valamint a vagyoni javak mentése során bármiféle hátrányos megkülönböztetés nélkül segítjük a rászorulókat. A környezetvédelmi tevékenységek búvártechnikával való támogatása az elmúlt évek új innovációja. Klubunk jellemzően Borsod megye bármely vízfelületén, ill. természetes vagy mesterséges helyszínén jelen lehet, ugyanakkor a megye határait is elhagyja időnként. Az alábbi területeken végeztünk környezetvédelmi tevékenységet az utóbbi időben: Hoór völgyi víztározó, Garadna patak (Hámori tó befolyása) végétől a Hámori tó gátjáig, Mályi-tó, Varbói-tó. Árvizek és vízi balesetek, káresemények esetén vízfelszíni és víz alatti szakfelderítés, a mentés személyi és technikai biztosítása rendszerint a feladatunk. Az elmúlt években számos személykereséshez és műszaki mentési munkálathoz riasztották csoportunkat.

A Neptun Búvár Klub tagja a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Beavatkozó szervezetei közé tartozó Bükk Mentőcsoportnak búvár és kutyás szakágban is!

A Bükk Mentőcsoport létrehozásának célja:

Az ENSZ és az EU humanitárius programjaihoz igazodva, illetve a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén megkötött két és többoldalú egyezményekben vállaltaknak megfelelően, a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok alapján olyan speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsoport létrehozása, felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas különböző mentési tevékenységekre. A csoport megalakításának, működésének a célja az a képesség hogy, az EU polgári védelmi mechanizmusának megfelelően hosszabb távon is képes legyen hozzájárulni a megyében, régióban, országban, környező országokban esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához.

A Neptun Búvár Klub a következő feladatokat látja el:

1., Katasztrófavédelem

Eltűnt személyek keresése területen (fedett, illetve nyílt terepen), továbbá lakott településen (leomlott épületekben, romok alatt) katasztrófa esetén. Mentőkutyák bevetésével területkutatási, nyomkövetési és romkutatási feladatok elvégzése, ehhez kapcsolódó könnyűműszaki-mentő és biztosítási feladatok ellátása. Árvizek és vízi balesetek esetén vízfelszíni és víz alatti szakfelderítés, a mentés személyi és technikai biztosítása. Árvizek és vízi balesetek, ipari balesetek, katasztrófák esetén vízről és vízből való mentés során jelentkező vízimentő- és búvár feladatok ellátása. Mentőcsoportunk munkáját 2012 év óta a BM OKF Bükk Mentőcsoport búvár és mentőkutyás feladatokért felelős szakalegységeként végzi. A szervezet célja, az ENSZ és EU humanitárius programjaihoz igazodva, illetve a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén megkötött két és többoldalú egyezményekben vállaltaknak megfelelően, a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok alapján olyan speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsoport létrehozása, felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas különböző mentési tevékenységekre. A mentőcsoport tagjai számára folyamatos továbbképzési lehetőséget biztosít klubunk, amely nélkülözhetetlen a szakszerű katasztrófavédelmi tevékenységünk szempontjából. A továbbképzési lehetőséget a Mályi tó partján található búvárbázison biztosítjuk kollégáink számára.

2., Környezetvédelem

A Hámori tó megóvása érdekében szorosan együttműködünk a Garadnavölgyi Vízi Társulattal. Hajózási, búvártechnikai és bányamérési felkészültségünket rendelkezésre bocsájtjuk a tó üzemeltetéséhez és Miskolc biztonságához szükséges, technikailag nehezen hozzáférhető objektumok karbantartásához és hibaelhárításhoz. Más állami és civil szervezetek felkérésére az ökológiai veszélyhelyzetek elhárításában búvártechnikával közreműködünk.

3., Sporttevékenység

Folyamatos sportolási lehetőséget biztosítunk a Mályi tavi búvárbázisunkon tagjaink és minden érdeklődő számára. Sportoktató tevékenységünk során igyekszünk érvényesíteni az esélyegyenlőség elvét. Az Észak- magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központtal és az Aura Segítőkutya Alapítvánnyal való együttműködés során közös rendezvényen sérült személyeket vezettünk be az élő vízi sportolásba, kenuzásba, búvárkodásba.